Hoe werkt het?

De wetgeving over de dienstencheques werd gewijzigd.

Prijs

Vanaf 1 Januari 2014 verhoogt de aankoop van een dienstencheque van € 8,50 tot € 9 voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en tot € 10 voor de volgende 100 dienstencheques (per kalenderjaar is het aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500 stuks).

Dit aantal zal beperkt worden tot 1000 dienstencheques per gezin (800 dienstencheques aan € 9 en 200 dienstencheques aan € 10). Ieder lid van het gezin kan slechts 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar.

Wettelijke basis: Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 26 augustus 2013.

 

Geldigheidsduur

De dienstencheques die aangekocht of omgeruild worden tussen 1 September 2013 en 31 December 2013 zullen geldig blijven tot en met 30 April 2014. Dit betekent dat deze dienstencheques tot 30 april 2014 gebruikt, omgeruild of terugbetaald kunnen worden.

Wettelijke basis: Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 26 augustus 2013.

 

Fiscale aftrekbaarheid

Vanaf 1 Juli 2013 is het maximale bedrag dat fiscaal aftrekbaar is voor dienstencheques beperkt tot € 1.380 per persoon en per jaar. Voor uitgaven gedaan vóór 1 Juli 2013 is er een uitzondering voorzien. Klik op Mijn fiscaal voordeel voor meer informatie.